نشـــــان ســــیـــــــــــــــــــღـز♥

ساقه شکستن، قانون طوفـــان است تو نسیـــم باش و ... نوازش کن ...

روزی میــرسد …

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری …

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم …

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب …

رآه خــــوآهم افتـــــآد …

مَـــن کـــه غَریبـــــم …

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم …

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

[ چهار شنبه 30 / 4 / 1393برچسب:,

] [ 14:1 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

خوبه که بعضی از پسرا بدونن چرابهشون میگن داداش!!

میگن داداش: یعنی زیاد بهم نزدیک نشو...

میگن داداش : که وقتی مزاحم پیدا کردن بتونن به کمک داداشی ردش کنن...

میگن داداش: که وقتی ناراحتن بایکی حرف بزنن...

میگن داداش :که وقتی میخوان لج یکیو دربیارن از داداشی کمک بگیرن...

میگن داداش: که گاهی چیزایی رو که نمیدونید ازشون بپرسید...

میگن داداش: یعنی من نمیخوام دوس پسر داشته باشم بی خیال من شو...

میگن داداش که هم باهات حرف بزنن هم از پیشنهاد ناراحت کننده درامان باشن...

               .

               .

               .

            نظر شماچیه؟؟؟؟؟

[ پنج شنبه 19 / 4 / 1393برچسب:,

] [ 13:54 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

بچـــه کـــه بـــاشی …

از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …

مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،

بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …

از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد درون دلتــ چـــه خبـــر استــ !

[ شنبه 17 / 4 / 1393برچسب:,

] [ 22:47 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،