نشـــــان ســــیـــــــــــــــــــღـز♥

ساقه شکستن، قانون طوفـــان است تو نسیـــم باش و ... نوازش کن ...

دل نوشته ها خاطرات سبزی است که معنی اوج را به رقص پروانه ها تجسم میکند و رقص پروانه ها آهنگ حضور بهار در ماوای روح طبیعت است. دمیدن روحی به تازگی نیم نگاه پروردگار و لذت جان گرفتن ، دوباره سبز شدن احساس شور زندگی ست.

زندگی درمیان کسانیکه به آن ها دلبسته شده ای و کسانیکه متفاوت از بهترینها هستند. ذهن انسان عاشق یادآوری است. یادآوری خاطراتی که امید را به نفس پیوند می دهد تا مسیر کمال در زیباترین نماد خود به پرواز درآید. حال که دست به قلم برده ام دلم می خواد خاطرات رنگین و زیبای گذشته را که حضور سبز شما درکنارم آرام بخش زندگی بود به آینده گره بزنم تا هیچگاه عزیزان ارجمند را به قصر تنهایی ختم نکنم و این حضور سبز شما بهار دوباره من است و از حضرت عشق طلب می کنم که آرامش زیستن در کنار شما در بهار تازگی را برایم هدیه کند. از همه دوستان و عزیزانم و تمام کسانیکه مرایارای همراه در این تلاطم خروشان هستند تشکر می کنم و در سجده عشقم نشاط را از کردگار بزرگ برای همدلانم مسئلت می کنم.

 

[ شنبه 12 / 1 / 1393برچسب:,

] [ 23:46 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،