نشـــــان ســــیـــــــــــــــــــღـز♥

ساقه شکستن، قانون طوفـــان است تو نسیـــم باش و ... نوازش کن ...

الهی ...

 

سه خصلت است که نمی گذارد از درگاهت چیزی بخواهم ،

 

و فقط یک خصلت است که مرا به آن ترغیب می کند ؛

 

 

آن سه خصلت عبارتند از :

 

فرمانی که داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام ،

 

و کاری که مرا از آن نهی فرمودی ولی من بدان شتافته ام ،

 

و نعمتی است که عطا فرموده ای ولی من در شکرگزاریش کوتاهی نموده ام ...

 

 

و اما تنها مساله ای که مرا به سویت می خواند :

 

تفضل و مهربانی تو به کسی است که به آستانت روی آورده ،

 

و چشمِ امید به تو بسته است ...

 

همه ی لطف و احسانت از روی تفضل ،

 

و همه ی نعمتهایت بی سبب و بدونِ زمینه ی استحقاق است ...

 

 

" دعای 12 صحیفه ی سجادیه - بخش 1 تا 3 "

 

[ پنج شنبه 24 / 11 / 1392برچسب:,

] [ 20:26 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

جوانے نزد شیخ حسنعلے نخودکی آمد و گفت :

سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما مےخواهم.

قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ فرمود :

براے قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟!

شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !

 

 

 1_1_1-1.jpg

[ دو شنبه 19 / 11 / 1392برچسب:,

] [ 9:20 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،