نشـــــان ســــیـــــــــــــــــــღـز♥

ساقه شکستن، قانون طوفـــان است تو نسیـــم باش و ... نوازش کن ...

[ شنبه 6 / 1 / 1392برچسب:دختر,

] [ 21:7 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 حـق تقـدم در راننـدگی ...

 

 

این شعر طنز، به نوعی بیانگر رانندگی در ایران و رعایت نکردن قوانین است. متاسفانه از نام شاعر طنزپرداز این شعر بی اطلاعیم اما سعی کنید شما دوستان خوندنش رو از دست ندید تا مشکلات ملموس رانندگی عده ای خاص در ایران دستگیرتون بشه ...

 

 

اگــــه یـه روز رفتی یــه جــــای دنیــــا

واسه خـودت ماشین خریدی اونجــــــا

 

یه چی بخر شبیه پیکـــــان بــــــــاشه

صندلیاش مدل جـــــوانـــــان بــــــاشه

 

وقتی کـــه پشت فـرمونش نشستـی

خواستی بفهمن کـه کجایی هستـی

 

اوّل کــــــــــار واســــــــه جـــلو پنجـره

یــــــه نعل اسب عــــالی یـــــادت نـره

 

یـــه وخ خیــــال نکن حـــاجیت جــواده

اون ورِ دنیـــــــــا بــد نظـــر زیـــــــــاده

 

تسبـیــــحتــو بـــپـیـــچ بدور شصــتـت

موبـــایلــــتم در آر بگیـــر تـــو دستــت

 

رعــــــــــــــــایت حــق تقــــدم بــــــده

گـــــــــازو بــگیر به هچکی ام راه نـــده

 

بـا هر کی خواس جلــــو بیفته لـج کن

برو جلوش فرمــونــــو فوری کـــج کـن

 

یـه دفـه مثــل اسـب وحشی رم کـــن

روی تـمــــــوم آدمـــــــا رو کـــم کـــن

 

همیشه دوبلـه واستـا راهـو ســـد کن

افسر اگــــــه نبــود چراغـــــــو رد کـن

 

سبقتو هر جور کــه دلـت خواس بگیـر

از چپ اگــــه مشکــــله از راس بگـیــر

 

تـــــا می بیـنی راه نمیـرن جمـــــاعت

لایی بکش بــــــرو بــا انـــد ســــرعت

 

نذار کسی تـــــــورو معـــطـل کنـــــــه

هیچکی نباید بـــا تـــو کـل کــل کنــــه

 

پشت چـــراغ اگه جلوت واســـــــتـادن

چــراغ که سبــز شد یــهو بـــــوق بـزن

 

تمــــــــوم آدمــــا بــــه جـــز تــــو خُـلن

نمیــــــــدونن چـــــــراغ چـــــیه مُنگُـلن

 

همه به جــز تو دست و پـــــــا چُلُـفتن

بـــــوق نـــزنی مـمـکــــنه راه نیــــفتن

 

راستی کــــــــمربنـــدتـو هــیچوخ نبـند

محل نده بـــــــــه این چیــزای چـــــرنـد

 

هر کی کمر بندشو بسته هــــــــو کـن

خودت فقـــط روی شکـم ولـــــــــو کـن

 

همینجوری کـــــه پشت رل نشـستی

بذار هـمه خیــــــــال کنن کــــه بستی

 

گشنه شدی یه مــــوقه پشــت فرمون

یــه چی بذار تــــــــــو دهنت بلمبــــون

 

دستــتو بیـــرون ببـــــــــــر از پنجـــــره

هر چقد آشغال داری شـــــوت کن بره

 

تخـمه اگـــه خوردی لُپاتـــــــــو پُف کن

پوستشو تـا هر جـــا که میره تُــف کن

 

 

[ چهار شنبه 4 / 10 / 1391برچسب:,

] [ 12:19 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 1 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 14:17 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 1 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 14:15 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 1 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 14:0 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 25 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 22:2 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ یک شنبه 22 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 16:58 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

امروزه کنکور برای هر جوانی یک کابوس بزرگ محسوب می شود، هر چند از چند سال پیش زمزمه هایی از حذف کنکور در شبکه های مختلف خبری شنیده شد اما از آنجا که خیلی از پروژه ها در این مملکت سرو تهش به حرف تمام میشه، این وعده هم هنوز عملی نشده و همچنان تعداد زیادی از جوانان هموطن با استرس کنکور هر شب خود را سر میکنند. در این رابطه شعری طنز در گل آقا منتشر شده که خوندنش برای شما دوستان خالی از لطف نیست :

 

ای عزیزان پشت کنکوری

تا به کی داغ و درد و رنجوری ؟

 

تا به کی تست چند منظوره ؟

تا به کی التهاب و دلشوره ؟

 

شوخی و طعن این و آن تا چند ؟

ترس و کابوس امتحان تا چند ؟

 

غرق بحر تفکرید که چی ؟

بی خودی غصه میخورید که چی ؟

 

گیرم اصلاً شما به طور مثال

کشکی، از بخت خوش، به فرض محال

 

زد و شایسته دخول شدید

توی کنکور هم قبول شدید

 

یا گرفتید با درایت و شانس

مدرک فوق دیپلم، لیسانس

 

گیرم این نحسی است، سعدش چی ؟

اصلاً این هم گذشت، بعدش چی ؟

 

تازه از بعد آن گرفتاری

نوبت رخوت است و بیکاری

 

بعد مستی، خمار باید بود

هی به دنبال کار باید بود

 

آنچه داروی دردمندی هاست

صفحات نیازمندی هاست

 

گر رضایت دهی تو آخر سر

گه شوی منشی فلان دفتر

 

به تو گویند : بعله، دفتر ما

هست محتاج آدمی دانا

 

آشنا با اتوکد و اکسل

و فری هند و آوت لوک و کورل

 

باید البته لطف هم بکند

چای هم، بین تایپ، دم بکند

 

بکشد وانگهی به خوش رویی

هفته ایی یک دوبار جارویی

 

این که از این، حقوق هم فعلاً

ماهیانه چهل هزار تومن!

 

پس بیایید و عز و جز نکنید

بی خودی هی جلز ولز نکنید

 

شاعر، خواسته از ابتدای کار بگه کنکور بدردتون نمیخوره بابا ! اما انتهای کار به این نتیجه میرسه که چاره ای بجز درس خوندن ندارید! پس درساتونو بخونید تا یه رشته خوب تو یه دانشگاه عالی قبول بشید و ارباب خودتون، خودتون باشید ...

 

 

[ یک شنبه 22 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 15:1 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ جمعه 13 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 9:42 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

زور آزمایی زن و مرد.کدامیک برنده می شود؟

 

[ سه شنبه 10 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 22:19 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

کـــره ای گــفــت بــــــــــه بابای خرش

 پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش

وقـــت آن اســــت بـــــرای پســرت

ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت

مــاده ای خـــــــــــــــوشگـل و زیـبا گیری 

 تـــو کــه هر روز به صحرا میری

وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم

ورنـــه از بـــی زنــــــــــی بــیمار شوم

پـــدرش گــفــت کــه ای کـــــره خَرَم

ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی

نـــه طــویـــــــــلــه ، نه جُلی نه کاهی

تـــو کـــه جــز خـوردن مال پــــــــــــدرت

پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تورا

یک جو از عقـــــــــــــ به سر نیست تورا

به چه جرأت تو زمــــن زن طـلــبی

بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَـــــی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری

بــهـــر مــــردم بــبــــــــــــــری تــو باری

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری

بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــــــــــــــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجاره

تــا کــه راضـــــی شــود از تو آن یـــــــــــار

بـعــد بـایــد بـخری رخت عــــــــروس

بـهـر آن مـاده خــر خـوب و مـــــلوس

جُــــــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا

روی جُـــل نـقــــــــــش و نـگـاری زیـبـا

بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلــــــــــکاری

بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری

وقــتی ایـــنـهــــــــــا بـــشـــود آمــاده

بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه

می بــری مـــاده خــرت را حجـــــــله 

بــا تـــأنــی نَه کــه بـــا ایـــن عـجـله

بــشـنــو ایــن پــنـــــــــد ز  بابای خرت

پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت

تــا کـــه اســبــاب مــهــیـــــــــــا نشود

موسم عــقـــــــد تــو بــر پا نشود

پــس از امــروز بــرو بر سرِ کار

تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بــــــــــــار

 

[ پنج شنبه 7 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 22:48 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

اول اشعار با نام خدا

با سلامی خدمت اهل صفا

"نسل بعد از نسل بعد از من" سلام

نسل شوت و نخبه و لمپن سلام

بشنو از من چون حکایت می کنم

درد دانشجو روایت می کنم

در هوایی سرد شعری گفته ام

بشنوید از درد شعری گفته ام

"سینه خواهم شرحه شرحه از فراق"

تا بگویم فرق خر را با الاغ!


ادامه مطلب

[ جمعه 6 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 23:11 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

[ جمعه 6 / 2 / 1391برچسب:,

] [ 23:9 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 شبکه های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک امروزه یکی از دلایل مهم اعتیاد اینترنتی است! آمار و ارقام و نظر سنجی‌ها حاکی از آن است که بسیاری قبل از رفتن به رختخواب یا به محض برخواستن از خواب به اولین چیزی که فکر می‌کنند چک کردن ایمیل و فیس‌بوک است.عاشقان و شیفتگان این شبکه اجتماعی غول آسا با وجودی که وقت زیادی از عمر گران‌بهای خود را در فیس‌بوک می‌گذرانند ( اغلب به بطالت ) با استفاده از وسایلی با آرم و نشان فیس‌بوک کماکان ارادت خود را به آن اعلام می‌دارند.

 

 

اما یک طراح خوش ذوق پا را فراتر از این گذاشته و طرحی را ارایه نموده تا فیس‌بوک بازان حرفه ای حتی شب‌ها را هم با فیس‌بوک صبح نمایند.تومیسلاو زووناری FBed را به عنوان هدیه ای دوست داشتنی برای دوآتشه های فیس‌بوک طراحی نموده است. FBed همان طور که از نامش پیداست تختخوابی است که طرح آن از لوگوی فیس‌بوک الهام گرفته شده است .در این تختخواب فیس بوکی علاوه بر درنظر گرفتن قسمتی برای خواب و استراحت قسمتی هم به عنوان میز کامپیوتر برای دسترسی به کامپیوتر و اینترنت لحاظ شده است .حتی روانداز این تختخواب مزین به آیکون‌های فیس‌بوک است تا همیشه و همه جا حتی در خواب هم رویای فیس بوکی داشته باشید.ناگفته نماند این تختخواب هنوز در مرحله طرح است و به تولید انبوه نرسیده است اما با ۷۵۰ میلیون کاربر فیس‌بوک که روز به روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود بعید نیست مورد استقبال قرار گیرد.

 

 

 

خواب خوش و فیس بوکی داشته باشید..!!

 

[ جمعه 30 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 22:6 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

[ شنبه 29 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 19:40 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

والــدیــــن گـرامـــی ..

اگر دخترتون هنگام خوندن اس ام اس ،یک لبخندِ احمقانه رو صورتش نقش میبنده ..

اون اس ام اس از دوست پسرشه ..

قلم پاشو میتونید خورد کنید

 

 بعضی وقتا شنیدن یه ” بگو ببینم چه مرگته ”  از یه رفیق خیلی بیشتر از حرفای کلیشه ای “عزیزم چی شده” بیشتر میچسبه.!

 

دیدن یه سوسک توی اتاق خواب درواقع مسئله خاصی نیست

مسئله خاص از اونجا شروع میشه که : سوسکه ناپدید میشه !!

 

فقط یه ایرانی میتونه بعد از شنیدن صدای پیغامگیرِ تلفن بگه “عِـه رفت رو پیغامگیرشون” و سریعاً تلفن رو قطع کنه !!

 

سلامتیه پـــــت و مــــت

چون نه هیچی تو مغزشون بود،نه هیچی تو دلشون!

 

 

همونجور که نمره دلیل بر هوش نیست سن هم دلیل بر فهم و شعور نیست !!!

 

 

راستی

یکی از دغدغه های دوران کودکی من این بود که “نخ” وسط نبات چی کار می کنه آخه؟!

 

 

از من به شما نصیحت:

کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه

بیشتر از همه تنهاست

اون رو تنها نذارید

چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره

 

تا حالا دقت کردین وقتی با تمام احساس به یکی می گین دوسِت دارم,

اونم با تمام احساس!! می گه : me 2 !!!

 

بند انداز برقی صورت و بدن ، سنگ پا ، گل سر جادویی ، عطر جادویی گل سنجد ، ساعت LE…D ، لیزر پوینتر ، شارژر اضطراری موبایل .

[ سایتهای ایرانی ، نتیجه ی جستجوی مقاله ]

 

وضعِ نت یه جوری شده که ،

هفت هشت تا تب باز می کنی،

بعد مثل سیخای کباب هی دونه دونه ازاون اول تاآخر بهشون

سرمیزنی ببینی درچه وضعیه،لود شده یا نه..!

والاااااا .

 

از دختره پرسیدم با کدوم Browser با اینترنت داری کار میکنی؟

سافاری؟ اکسپلورر؟ اپرا؟ فایرفاکس؟

میگه با اون که اولش گوگل رو باز میکنه

 

[ چهار شنبه 28 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 22:2 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 28 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 21:15 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 28 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 21:10 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 28 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 21:2 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

بر بلندای تمامی تفکرات مثبت‌گرای خویش، محکم بایست

و با چشمانی سرشار از کنجکاوی و محبت به دریا نگاه کن،

هر آنچه که در خود می‌جویی را

در گستره‌ی پرتلاطم دریا خواهی یافت

و

آنگاه مشکلاتت را به دریا بسپار

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ چهار شنبه 28 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 20:36 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

[ چهار شنبه 28 / 1 / 1391برچسب:,

] [ 20:24 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 دیوار یکی از مهد کودک در اروپا که بر روی آن یکی از شعرهای حافظ درج شده است

 

 

دیوار یکی از مهد کودک ها در ایران

 

[ دو شنبه 12 / 1 / 1391برچسب:ایران,مقایسه,

] [ 15:0 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

این عکس از دست پختای خودمه

برای دیدن در سایز بزرگ تر روی تصویر کلیک کنید

 

 نشان سيز

[ شنبه 8 / 1 / 1391برچسب:کاریکلماتور,طنز,

] [ 23:43 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

 

سهراب کنکوري!

 

اهل تحصيلم من

نمره هايم بدنيست

ده دوازده چهارده گاه گاهي هم بيست!!!

من دبيري دارم بهترازابرسپيد

دوستاني بدترازشمرويزيد!

جزوه هايي دارم نمي فهمم که چيست!

دانش آموزم من تخته ام ديواراست

همه ذرات علومم متناقض شده است

من درس هاراپي دعواي معلم مي خوانم پي پرخاشي تند!

اهل تحصيلم من

 


ادامه مطلب

[ دو شنبه 27 / 12 / 1390برچسب:,

] [ 19:59 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

  

یک صحنه اکشن و خیلی هندی!!!

 

 

 

نشان سيز

[ پنج شنبه 25 / 12 / 1390برچسب:اکشن,هندی,طنز,

] [ 20:39 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

کی گفته دخترا بلد نیستن پارک کنن؟؟؟

 

 

نشان سيز

 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 25 / 12 / 1390برچسب:,

] [ 1:3 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

 

عشوه شتری که میگن اینه

 

 

 

 

 

[ یک شنبه 12 / 12 / 1390برچسب:,

] [ 14:43 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

 

حرف دل همه که از ته دل میاد

 

 

نشان سيز

[ یک شنبه 12 / 12 / 1390برچسب:,

] [ 14:19 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

انواع دوندگی در کشورهای مختلف

 

 

 

نشان سيز

 

توی گورستون دلم ... قبر دلت رو کندم

 


ادامه مطلب

[ جمعه 10 / 12 / 1390برچسب:,

] [ 21:47 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

[ شنبه 9 / 12 / 1390برچسب:,

] [ 15:23 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 من اين راهو امحتان كردم ، واقعا بد نیست به همین خاطر گفتیم با شما عزیزان هم این روش جدید ۲۰۱۲ ما قبل تاریخ را بگیم که شما هم از قافله عقب نمانید و از شما عزیزان انتظار داریم این موضوع را اطلاع رسانی کنید

با تشکرادامه مطلب

[ چهار شنبه 8 / 12 / 1390برچسب:,

] [ 23:13 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،